Pod koniec 2022 roku jak zwykle ruszył plebiscyt wybierający grajewskiego Człowieka Roku. Nominowanych było trzech kandydatów, w tym jedna instytucja promująca wartości społeczne. O wygranej zadecydowało głosowanie internautów.

Pierwszym z kandydatów był dyrektor Biblioteki Centrum Kultury w Szczuczynie, Janusz Siemion. Doceniony za propagowanie lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego miasta, które reprezentuje. Drugim, Koło Gospodyń Wiejskich w Radziłowie. Instytucja ta jest jedną z niewielu niezależnych, dobrowolnych i samorządnych organizacji, zrzeszających kobiety i działających w ich interesie. Wpiera również działania mające na celu rozwój terenów wiejskich.

Wygranym jednak został Bolesław Ruszczyk, radny z powiatu grajewskiego, Doceniono go za niezwykle zaangażowaną pracę na rzecz wspólnoty obywatelskiej oraz aktywną postawę w każdej sytuacji. Jest on również pomysłodawcą wielu inicjatyw społecznych. Swoją filantropią zadziwił niejednego mieszkańca Grajewa. Laureatowi gratulujemy!