S16 Borki Wielkie – Mrągowo

2 sierpnia 2021 r. rozpoczęły się prace przy budowie kolejnego odcinka drogi ekspresowej S16, czyli głównego (równoleżnikowego) szlaku komunikacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego. Jest to jedna z istotniejszych tras w tej części Polski – ma ona znaczenie zarówno regionalne, krajowe, jak i międzynarodowe.

Kolejne inwestycje w ramach S16 oznaczają szybszy, bardziej komfortowy i bezpieczniejszy przejazd między miejscowościami znajdującymi się na jej trasie. Są to m.in.: Ełk, Mrągowo, Ostróda, Iława oraz Olsztyn.

Inwestycja ma zostać sfinalizowana do końca 2023 roku. Obecnie prace rozpoczęły się przy odcinku Borki Wielkie – Mrągowo. Budowa prowadzona jest w systemie Projektuj i buduj. Najnowszy odcinek będzie liczył szesnaście kilometrów, z czego trzynaście kilometrów w ciągu S16 oraz trzy kilometry w ramach obwodnicy Mrągowa (w ciągu drogi krajowej nr 59).

Prace przy realizacji tej inwestycji mają na celu również stworzenie w tej części kraju nowego korytarza drogowego na linii wschód – zachód, co będzie możliwe dzięki połączeniu S16 z układem dróg S5, S7, S10, S51 oraz S61.

S16 – szczegóły projektu

Jak już wyżej wspomniano – ta część drogi krajowej S16 tworzona jest w trybie Projektuj i buduj. Prace realizowane są przez firmę PORR. Odcinek ten będzie przebiegał w okolicy takich miejscowości jak: Borki Wielkie, Nowe Bagienice, Bagienice, Sorkwity oraz Marcinkowo.

Droga na tym odcinku będzie dwujezdniowa, będzie posiadała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, natomiast na odcinku obwodnicy Mrągowa będzie drogą jednojezdniową.

Istotnym elementem realizowanej właśnie inwestycji będą również dwa węzły drogowe – Sorkwity oraz Bagienice. W ramach projektu budowy najnowszego odcinka drogi ekspresowej S16 zainstalowane zostaną również zabezpieczenia akustyczne oraz przejścia dla zwierząt, zaplanowano także nasadzenia zieleni.

Więcej informacji – m.in. strona internetowa GDDiK Olsztyn.