Obchody stulecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzewie

W sierpniu 2021 r. wieś Rydzewo obchodziła ważną rocznicę dla całej społeczności. Była to szczególna rocznica, stulecia założenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzewie. Obchody miały miejsce 22 sierpnia. Jednym z punktów uroczystości było sympozjum zorganizowane w ramach Dni Rajgrodu.

Była to już czwarta edycja Sympozjum Regionalnego, któremu tym razem przyświecało hasło: „Bohaterowie z naszego podwórka – strażak ochotnik. W setną rocznicę powołania OSP w Bełdzie i OSP w Rydzewie”.

Ochotnicze Straże Pożarne są jednym z najważniejszych „elementów” krajobrazu lokalnego miasteczek oraz wsi w całej Polsce. Dziś trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie wielu miejscowości bez tych szczególnych organizacji, które stanowią bardzo istotną część struktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego w całym kraju, ale nie jest to jedyna ich funkcja.

OSP, które powstały jeszcze przed II wojną światową, kontynuowały swoją misję również w latach powojennych. Rozwijały się w okresie PRL-u i mają swoje ważne miejsce także w III RP. Wciąż przyciągają nowe pokolenia ochotników, angażujących się w życie swoich społeczności i służących im pomocą.

Obok Kół Gospodyń Wiejskich, są najważniejszymi organizacjami, integrującymi życie małych wspólnot lokalnych. Tak jest również i to już od stu lat w OSP Rydzewo.

Odznaczenia i podziękowania

Uroczyste obchody 100-lecia OSP w Rydzewie rozpoczęła msza święta, którą odprawiono w miejscowym kościele. Następnie uhonorowano strażaków zasłużonych dla rydzewskiej jednostki. Wręczono srebrne i brązowe medale „Za zasługi dla pożarnictwa” oraz odznaczenia „Wzorowy Strażak”.

Nie mogło również zabraknąć podziękowań dla najstarszych strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Rydzewo. Zarząd jednostki otrzymał też okolicznościowe pamiątki.

Obchody podsumował referat okolicznościowy, w którym jeden z druhów przypomniał bogatą historię jednostki, wspomniał także osoby, które najbardziej zasłużyły się dla jej powstania i rozwoju. Pozostaje życzyć rydzewskim strażakom kolejnych tak udanych stu lat w służbie lokalnej społeczności!