Głosowanie online

Do 25 lipca 2021 r. mieszkańcy Grajewa mogą wziąć udział w internetowym głosowaniu – jego celem jest wyłonienie jednego z projektów, który będzie zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego, w przyszłym roku.

Warto wesprzeć tę inicjatywę, która według nas jest najciekawsza. Do wyboru są trzy programy – wszystkie prezentują się na tyle interesująco, że o zwycięstwie mogą zdecydować nawet pojedyncze głosy.

Konkurują ze sobą następujące projekty:

  1. Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności
  2. Plac zabaw i siłownia przy Pływalni Miejskiej
  3. Śmieciomaty z nagrodami

Zdrowie i ekologia

Wszystkie programy zakładają realizację założeń zgodnych z ideą zdrowszego i bardziej ekologicznego życia społeczności lokalnej.

W wielu polskich miastach i miasteczkach pojawiają się obiekty do tej pory kojarzące się z wypoczynkiem w uzdrowiskach – to tężnie solankowe. Przebywanie w pobliżu tężni zapewnia nie tylko relaks, ale wykazuje również działanie prozdrowotne, co ma szczególne znaczenie w miastach, gdzie powietrze nie zawsze ma najlepszą jakość. Warto spędzić przy tężni choćby kilka chwil, każdego dnia.

Mieszkańcy mogą również zdecydować się na poparcie projektu, w ramach którego zostanie zainstalowana siłownia pod chmurką i nowoczesna ławka solarna z WiFI.

Trzecim projektem poddanym tegorocznemu głosowaniu jest zakup zautomatyzowanych pojemników, w których można będzie składować wyselekcjonowane odpady, takie jak np. puszki aluminiowe, za co będą przyznawane punkty.

Formularz głosowania jest dostępny na stronie https://grajewo.budzet-obywatelski.org/glosowanie.