Grajewo z rządowym grantem

Zdalna formuła edukacji, pracy oraz zdalne świadczenie usług publicznych pokazało, że nie we wszystkich miejscach w Polsce Internet jest powszechnie dostępny – w każdym razie – nie na takim poziomie technicznym, który pozwoliłby na niezakłóconą naukę i pracę.

W wielu regionach można nadal mówić o niewystarczającej infrastrukturze, a co za tym idzie – o tzw. e-wykluczeniu.

Problemy te mogą być rozwiązane szybciej dzięki środkom pochodzącym z rządowego programu „Cyfrowa Gmina”. Projekt ten skierowany jest między innymi do samorządów województwa podlaskiego. Na walkę z wykluczeniem cyfrowym trafi do nich 26 milionów złotych. Z tej puli Grajewo uzyska ponad 650 tysięcy złotych.

Na co mogą być wydane powyższe środki? Między innymi na zakup komputerów i na szkolenia pracowników. Będą one dotyczyły różnych aspektów digitalizacji, w tym kwestii tak istotnych jak optymalizacja bezpieczeństwa cyfrowego w świadczeniu usług na rzecz obywateli.

Inauguracja programu

Program na terenie województwa podlaskiego zainaugurowano w Augustowie, 27 września 2021 roku. Można się spodziewać, że środki z programu „Cyfrowa Gmina” będą szybko spływać na konta gmin, które biorą w nim udział.

Subwencja będzie dzielona równomiernie między jednostki samorządowe. Najniższa wysokość grantu będzie wynosiła sto tysięcy złotych, największa – dwa miliony.

Środki mogą być rozdysponowane jedynie na działania związane z programem, a jest ich sporo. Subwencja może wesprzeć np. zakup sprzętu komputerowego i innego, stanowiącego element infrastruktury IT.

Chodzi tu nie tylko o lepsze zaopatrzenie urzędów, ale również innych instytucji publicznych działających na terenie gmin – takich jak: szkoły, biblioteki, ośrodki zdrowia czy też placówki kulturalne.

Program ma sfinansować „braki” w e-infrastrukturze, które były zauważalne w 2020 roku, z uwagi na zdalną formę pracy i nauki.