Dnia 28 marca, w siedzibie Urzędu Miasta, Burmistrz Dariusz Latarowski formalnie zatwierdził umowę na przeprowadzenie inwestycji zatytułowanej „Prace budowlane przy zabytkowym obiekcie wieży ciśnień przy ul. Tabortowskiego w Grajewie”.

W kontekście tej informacji warto przypomnieć, iż we wrześniu minionego roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało rezultaty II etapu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W jego wyniku miasto Grajewo zostało uhonorowane dofinansowaniem na poziomie 490 tys. zł, przeznaczonym na remont zabytkowej wieży ciśnień usytuowanej przy ul. Tabortowskiego. Całkowity koszt planowanej inwestycji szacowany jest na 500 tys. zł.

Historia budynku dawnej wieży ciśnień sięga końca XIX i początku XX wieku. Obecnie stanowi on element parku zieleni przy ul. Falewicza. Projekt remontu, możliwy do realizacji dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, zakłada przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych. Są to między innymi: renowacja całego korpusu wieży, zabezpieczenie fundamentów, odnowa drewnianej kopuły wraz z dachem, instalacja elektryczna wraz z systemem oświetlenia oraz wykonanie pozostałych niezbędnych prac remontowych i budowlanych.