Kandydaci do Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie mogą składać swoje zgłoszenia do dnia 31 maja. Rozpoczęliśmy proces rekrutacji osób pragnących pełnić rolę strażaków ochotników, które będą zobowiązane do podjęcia specjalistycznego przeszkolenia strażackiego, po pomyślnym zakończeniu rocznego okresu kandydackiego.

Podstawowe wymagania, które muszą spełnić wszyscy kandydaci, to zamieszkiwanie w Grajewie lub jego najbliższych okolicach, zachowanie dobrego stanu zdrowia i sprawności fizycznej oraz wiek między 18 a 50 lat. Ponadto potrzebne jest posiadanie nieskazitelnej reputacji, zdolność do dyspozycyjności oraz zaangażowanie w działalność prowadzoną przez OSP.

Zachęcamy również osoby dysponujące certyfikatem z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy lub posiadające dyplom pielęgniarza czy ratownika medycznego. Do komfortowej współpracy przydatne okaże się także prawo jazdy kat. B i C, jak również elastyczny grafik pracy lub możliwość pracy zdalnej, dzięki czemu kandydat będzie dostępny w ciągu dnia.

Podczas spotkań rekrutacyjnych będziemy oceniać zarówno sprawność fizyczną kandydatów, jak i ich ewentualne ograniczenia psychofizyczne, takie jak obecność klaustrofobii czy akrofobii. Spotkania te będą miały również charakter szkoleniowy – mają na celu przygotowanie kandydatów do zawodów OSP oraz ewentualnego przyszłego uczestnictwa w działaniach ratowniczo-gaśniczych.