Z uwagi na przemianę pogody i nadejście okresu zimowego, Urząd Miasta Grajewo decyduje się na przypomnienie mieszkańcom o obowiązkach wynikających z prawa. Te obowiązki zostały ustanowione jeszcze 13 września 1996 roku za sprawą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dodatkowo, regulacje te są częścią Regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Grajewa.

Właściciele nieruchomości, osoby korzystające z nich, jak również te, które mają nieruchomość powierzoną do zarządzania, muszą pamiętać o swoim obowiązku dotyczącym regularnego odśnieżania. To zadanie obejmuje konieczność usunięcia śniegu z chodników ulokowanych wzdłuż posiadanego terenu. Jest to szczególnie ważne dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców.