Dnia 18 grudnia, w godzinach popołudniowych, konkretnie o 16.30, w budynku Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej miało miejsce spotkanie konsultacyjne poświęcone przyszłemu zagospodarowaniu terenu, na którym niegdyś funkcjonowała „Strzelnica”.

To było już drugie takie spotkanie, które dało możliwość mieszkańcom Grajewa zgłaszać swoje propozycje oraz uwagi w tej sprawie. Rolę moderatora przejął Piotr Sędziak, reprezentujący białostocki Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.

W trakcie konsultacji obecne były również projektantki z firmy ARAMIX pod kierownictwem Iwony Kublik, odpowiedzialne za stworzenie koncepcji zagospodarowania omawianego obszaru. Miały one okazję przedstawić zgromadzonym swoje plany oraz odpowiadać na zadawane przez nich pytania.

Miasto i projektanci obiecali dokładną analizę wszystkich zgłoszonych przez obywateli uwag, które zostały starannie zanotowane podczas spotkania.